รถขนส่งสินค้า

จุดดีและข้อด้อยของการคัดเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเทียบกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์แนวทางอื่น

       ท่านรู้หรือไม่ว่าการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการรถขนส่งสินค้าหรือการขนย้ายผลิตภัณฑ์แบบอื่นส่งผลลัพธ์กับผลกำไรของกิจการค้ามากน้อยเท่าใดเนื่องมาจากในปัจจุบันที่เทคโนโลยีในการผลิตสินค้ามีความคล้ายกันในด้านคุณลักษณะของตัวสินค้าเมื่อเทียบเคียงกับมูลค่าของสินค้าประเภทเดียวกันของกิจการค้าของคู่แข่งขันในตลาด การชิงดีชิงเด่นระหว่างกิจการที่อยู่ในท้องตลาดเดียวกันเพื่อที่จะตัดทอนทุนการผลิตให้ต่ำลงจึงคงจะไม่ใช่ลู่ทางที่จะเป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบต่อผู้เข้าแข่งขันอีกต่อไปหากแต่การหาลู่ทางในการดำเนินการกิจกรรมนานาที่เกี่ยวโยงกันกับตัวสินค้าภายหลังที่ผ่านวิธีการการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างหากที่ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจหลักที่เป็นเหตุให้กิจการค้าต่างๆสามารถมีชัยชนะเหนือคู่ปรับได้โดยการค้นหาวิธีหลากหลายเพื่อทวีคูณมูลค่าให้กับตัวสินค้า หรือ กิจการค้าคงจะสรรหาขั้นตอนต่างๆเพื่อใช้จัดการลดต้นทุนในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมการผลิต ทั้งที่เกี่ยวโยงโดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวสินค้า เมื่อมองถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์และมีผลกระทบต่อเงินกำไรหรือการขาดทุนที่กิจการจะได้ กระบวนการการลำเลียงผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้ซื้อนั้นนับเป็นสิ่งที่มีผลต่อกิจการค้าอย่างจะจะทั้งในเรื่องของเงินลงทุน,สมรรถภาพในการแข่งขัน ฯลฯซึ่งวิธีการในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นก็มีความต่างกันออกไปในแต่ละกิจการค้า บางธุรกิจอาจลงทุนจัดการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง บางธุรกิจการค้าอาจไม่ประสงค์ลงเงินและไม่อยากแบกภาระที่เกิดขึ้นจากการดูแลงานขนส่งด้วยตนเองก็อาจตริตรองที่จะใช้บริการ รถรับจ้าง6ล้อ ที่มีความชำนิชำนาญในการดำเนินงาน ซึ่งการที่ธุรกิจจะคิดทบทวนออกทุนในการดำเนินงานขนส่งสินค้าด้วยตนเองหรือใช้บริการจาก บริษัทขนส่งสินค้าที่มีความชำนาญมากกว่า ก็ส่งผลให้ทุนในการดูแลงานของธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไปหากใคร่ครวญในขั้นตอนขนส่งสินค้าจะพบว่ามีนัยยะสำคัญที่เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งสามารถแจกแจงออกมาได้ว่าแม้มีปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการขนย้ายต่อครั้งมากแค่ไหนก็จะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้านั้นยิ่งต่ำลง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทเดียวกันที่มีจำนวนการขนส่งต่อครั้งน้อยกว่า

         จะอย่างไรก็ตามการลดต้นทุนที่ทุกๆธุรกิจการค้ามุ่งหวัง โดยใช้การบริการรถรับจ้างขนส่งสินค้า ขนสินค้าเป็นปริมาณมากต่อครั้งนั้น อาจจะไม่ประสบผลดังที่ตั้งความมุ่งหมายไว้ทั้งหมด เช่นในบางกิจการปรารถนาที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลงจากช่วงปัจจุบันให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อลงมือจริง หลายๆธุรกิจอาจพบว่าไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมดซึ่งปัญหาต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องด้วยความไม่แน่นอนในการจัดการ เช่น อุปสรรคจากตัวยานพาหนะที่ใช้ทำการขนส่งสินค้าหรือ รถขนส่งสินค้า ทั้งหมด ปัญหาจากวิถีทางที่รถขนส่งสินค้านิยมใช้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดแจ้งจากสภาวการณ์ที่ประเทศไทยประสบกับสภาพการณ์น้ำท่วมใหญ่ อันทำให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆ หรืออาจไม่สามารถทำการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆได้เลยเป็นต้น ประเด็นต่างๆ เหล่านี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลา จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นอุปสรรคของการลดทุนอันไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาวิจัยเพื่อใช้เป็นวิถีทางในการปรับปรุงกิจกรรมในการลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า อันจะช่วยให้กิจการมีประสิทธิภาพในการประกวดประขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการศึกษาวิจัยจะศึกษาในเรื่องของกระบวนการการขนส่งสินค้าทางถนน, ทางรถไฟและทางน้ำ มาประกอบกันเพื่อให้หาหนทางในการขนส่งสินค้าที่พอเหมาะพอควรกับธุรกิจนั้นๆมากที่สุดโดยเมื่อพินิจพิเคราะห์ถึงข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าโดยรถรับจ้าง, ทางรถไฟและทางน้ำ จะพบว่าการขนส่งทางถนนโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้านั้นมีสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆหมายความว่ายังมีหนทางและสมรรถนะในการขยายขอบเขตด้านการขนส่งสินค้าในจำพวกอื่นๆได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางน้ำ ซึ่งการเรียนรู้เพื่อประมาณทางเลือกในการขนส่งสินค้าที่ลงตัวกับสินค้าแบบนั้นๆจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนนาน


เครดิต : http://www.transport4thai.com

Tags : รถรับจ้าง6ล้อ